WordPress Kurz

1 Spoznávame WordPress

1.1 Čo je to WordPress

1.2 Ako nainštalovať WordPress

1.3 Ako sa prihlásiť do vašej WordPress stránky

1.4 Ako používať nástenku a panel nástrojov

 

2 Články vo WordPresse

2.1 Ako vytvoriť článok

2.2 Práca s editorom článkov

2.3 Formátovanie textu článkov

2.4 Tvorba a editovanie odkazov

2.5 Čo sú kategórie a značky

2.6 Ako používať kategórie a značky

2.7 Ako používať revízie

2.8 Publikovanie a časovanie článkov

2.9 Skracovanie náhľadu článkov

 

3 Pridávanie obrázkov a správa médií

3.1 Ako WordPress používa médiá

3.2 Vkladanie obrázkov do článkov a stránok

3.3 Ako do článku vložiť galériu

3.4 Používanie prezentačných obrázkov

3.5 Pridávanie video a audio obsahu z iných stránok

 

4 Stránky vo WordPresse

4.1 Čo sú stránky a ako ich vytvoriť

4.2 Tvorba hierarchie stránok

 

5 Správa obsahu vo WordPresse

5.1 Správa obsahu v administratívnom paneli

5.2 Rýchla a hromadná úprava článkov a stránok

5.3 Správa médií

 

6 Zmena vzhľadu stránky

6.1 Čo sú témy a ako fungujú

6.2 Úvod do prispôsobenia vzhľadu

6.3 Prehliadanie, inštalácia a zmena témy

6.4 Úprava vybranej témy

6.5 Vytvorenie a úprava menu

6.6 Ako používať widgety

6.7 Vytvorenie vlastného menu pomocou widgetov

6.8 Zmena úvodnej stránky

 

7 Rozšírenie funkcionality stránky pomocou modulov

7.1 Čo sú moduly a kde ich hľadať

7.2 Inštalácia, aktivácia a zmazanie modulov

7.3 Aktualizácia modulov

 

8 Správa používateľov vo WordPresse

8.1 Nastavenie vlastného profilu

8.2 Pridávanie a správa používateľov

8.3 Role používateľov a ich možnosti

 

9 Nastavenia WordPress stránky

9.1 Všeobecné nastavenia

9.2 Zmena jazyka stránky

9.3 Zmena nastavení písania

9.4 Zmena nastavení čítania

9.5 Zmena základnej kategórie

9.6 Nastavenie médií a trvalých odkazov

 

10. Nastavenie a správa komentárov

10.1 Nastavenie komentárov

10.2 Manažment komentárov a spamu