WooCommerce Kurz

1. Nastavenie e-shopu

1.1 Inštalácia pluginu WooCommerce

1.2 Inštalácia vzorových produktov

1.3 Ukážka WooCommerce

1.4 Všeobecné nastavenia WooCommerce

1.5 Všeobecné nastavenie produktov

1.6 Nastavenie zobrazovania produktov

1.7 Nastavenie skladu

1.8 Nastavenie účtov

1.9 Nastavenie emailov

 

2. Dane

2.1 Nastavenia daní

2.2 Nastavenie daňových sadzieb

 

3. Doprava

3.1 Nastavenie dopravy

3.2 Nastavenie dopravných zón

3.3 Nastavenie tried dopravy

 

4. Platby

4.1 Nastavenie možností pokladne

4.2 Platba bankovým prevodom

4.3 Platba šekom

4.4 Platba na dobierku

 

5. Pridanie produktu

5.1 Pridanie nového produktu

5.2 Vloženie informácií o produkte

5.3 Pridávanie obrázkov k produktu

5.4 Variabilné produkty

5.5 Digitálne produkty a služby

5.6 Zoskupené produkty

5.7 Externé/affiliate produkty

5.8 Produktové kategórie, značky a vlastnosti

5.9 Správa recenzií produktov

 

6. Vzhľad e-shopu a funkcionality

6.1 Nastavenie menu

6.2 Nastavenie domovskej stránky

6.3 Využitie bočného panelu

6.4 Zmena vzhľadu a navigácie e-shopu

 

7. Manažment predaja

7.1 Zjednodušenie nákupného procesu

7.2 Správa objednávok

7.3 Vytváranie kupónov

7.4 Správa prehľadov