Kurz Google Tag Manager

1 Začíname s GTM

1.1 9 dôvodov, prečo používať GTM
1.2 Štruktúra GTM
1.3 Vytvorenie účtu a kontajneru
1.4 Nasadenie kódu GTM na stránku
1.5 Rozhranie GTM

2 Nasadenie značiek

2.1 Odporúčané značky a nasadenie značky pre Google Analytics
2.2 Ladenie pracovného priestoru a kontajneru
2.3 Vlastné značky a nasadenie Facebook pixelu
2.4 Nasadenie konverznej značky pre Google AdWords

3 Premenné a ich použitie

3.1 Čo sú premenné
3.2 Konštantná premenná a nastavenie AdWords ID ako premennej
3.3 Integrované premenné
3.4 Nami definované premenné
3.5 Hodnota objednávky v konverznej značke Google AdWords

4 Spúšťače

4.1 Čo sú spúšťače
4.2 Možnosti spúšťačov v GTM

5 Nasadenie udalostí pomocou spúšťačov

5.1 Čo sú udalosti v Google Analytics
5.2 Kliknutie na tlačidlo
5.3 Odoslanie formulára
5.4 Sledovanie výstupných odkazov
5.5 Sledovanie stiahnutí

6 Využitie dátovej vrstvy

6.1 Vysvetlenie dátovej vrstvy
6.2 Využitie dátovej vrstvy a Enhanced Ecommerce
6.3 Facebook nákupný event
6.4 Remarketing Google AdWords
6.5 Dynamický remarketing v Google AdWords

7 Nastavenie prostredí a sledovanie aktivity užívateľov

7.1 Pracovné priestory a prostredia
7.2 Sledovanie Zobrazenia stránky
7.3 Sledovanie YouTube videa
7.4 Sledovanie rolovania stránky
7.5 Vlastné dimenzie a sledovanie užívateľa naprieč zariadeniami