Kurz Google Analytics

1 Začíname s Google Analytics
1.1 Ako vám Google Analytics pomôže pri podnikaní
1.2 Business ciele vašej stránky
1.3 Ako funguje Google Analytics

2 Účet Google Analytics
2.1 Štruktúra Google Analytics účtu
2.2 Ako vytvoriť účet Google Analytics
2.3 Nastavenie značky sledovania
2.4 Nahranie demo účtu
2.5 Vytvorenie zobrazení účtu
2.6 Nastavenie filtrov zobrazení

3 Rozhranie Google Analytics
3.1 Úvod do rozhrania Google Analytics
3.2 Základné pojmy a definície
3.3 Metriky a dimenzie Google Analytics
3.4 Ako používať grafy
3.5 Ako pracovať s tabuľkami

4 Ako pracovať s prehľadmi
4.1 Prehľad prehľadov
4.2 Pridávanie komentárov
4.3 Základy segmentácie používateľov a návštevnosti
4.4 Ako používať filtre tabuliek

5 Publikum – kto sú vaši ľudia?
5.1 Prehľady publika
5.2 Demografia a záujmy
5.3 Geografické údaje návštevníkov
5.4 Prehľady správania publika
5.5 Prehľad technológií a mobilných zariadení
5.6 Porovnávanie stránky a tok používateľov

6 Akvizícia – odkiaľ užívatelia prišli?
6.1 Vysvetlenie akvizície
6.2 Prehľad kanálov návštevnosti
6.3 Prehľad zdrojov a médií
6.4 Návštevnosť z iných stránok
6.5 Označenie kampaní pomocou URL parametrov

7 Správanie užívateľov – čo ich na stránke zaujíma?
7.1 Prehľady správania používateľov
7.2 Obsah webu – ktoré stránky užívateľov zaujali
7.3 Rýchlosť stránky

8 Platená návštevnosť a sociálne siete
8.1 Prehľady Google AdWords
8.2 Prepojenie účtov Google Analytics a Google AdWords
8.3 Prehľad sociálnych sietí
8.4 Odkazy a vstupné stránky zo sociálnych sietí
8.5 Konverzie a tok používateľov sociálnych sietí

9 Udalosti – sledovanie aktivity návštevníkov
9.1 Čo sú udalosti v Google Analytics
9.2 Prehľady udalostí
9.3 Nasadenie udalosti pomocou GTM

10 Konverzie a atribúcia
10.1 Kam by si šiel, keď nemáš cieľ?
10.2 Nastavenie ceľov v Google Analytics
10.3 Prehľady cieľov
10.4 Viackanálové lieviky návštevnosti
10.5 Nastavenie dát elektronického obchodu pomocou GTM
10.6 Prehľady elektronického obchodu

11 Nástroje nielen pre manažérov
11.1 Dáta v reálnom čase
11.2 Galéria riešení a vlastné prehľady
11.3 Export a pravidelné zasielanie prehľadov emailom
11.4 Nástroj na porovnanie atribučných modelov