Facebook Audience Optimization – Nový nástroj, ktorý zacieli vaše príspevky na správnych užívateľov

Facebook Audience Optimization

Facebook nedávno pridal novú funkciu, pomocou ktorej môžete zacieliť na publikum o ktorom si myslíte, že oň bude mať záujem. Toto cielenie je obdobné, ako cielenie na základe záujmov.

Algoritmus ktorý Facebook používa stovky kritérií na to, aby rozhodol komu aký post ukáže. Tým, že určíte komu asi by bolo dobré príspevok ukázať mu vlastne pomáhate v jeho práci. Taktiež môžete určiť, komu by sa ukázať nemal.

Pozor. Toto cielenie nespôsobí, že sa dosah vašich príspevok zvýši a uvidí ho viac ľudí. Tým, že určíte komu by sa mal zobraziť zvýšite ale jeho angažovanosť. To znamená, že ak sa vaše príspevky zobrazujú len pár percentám fanúšikov, po zacielení sa ukážu rovnakému percentu ale tých ľudí, ktorí oň budú mať záujem. Funkcia je však zatiaľ dostupná len pre stránky v angličtine.

Po jej aktivácii budete pri pridávaní príspevku vidieť ikonku, ktorá umožní cieliť príspevok na publikum.

Facebook Audience Optimization
Facebook Audience Optimization – Zobrazenie v príspevku

Následne si budete môcť vybrať také záujmy publika, ktoré by mohli mať o váš príspevok záujem.

Facebook Audience Optimization - Výber záujmov publika
Facebook Audience Optimization – Výber záujmov publika

Ako jednotlivé publiká reagovali na váš príspevok si môžete pozrieť v Audince Insight, ktorý poskytuje analytický prehľad. Tým môžete vyhodnotiť, ktorá stratégia cielenia funguje.

Audience Insights - Prehľad výkonu cielení
Audience Insights – Prehľad výkonu cielení