Ako na Facebook marketing, keď s ním nemáte žiadnu skúsenosť

Ako na Facebook marketing, keď s ním nemáte žiadnu skúsenosť

Ak máte overený koncept a chcete osloviť osloviť nových užívateľov, pomocou premyslenej stratégie dosiahnete zisky. V prípade, že pôjdete do Facebook marketingu naslepo, je vysoká šanca, že peniaze prerobíte. Reklamy na sociálnej sieti Facebook umožňujú zasiahnuť obrovské množstvo ľudí. Zároveň môžete svoje ponuky na sieti presne zamerať na takých užívateľov, u ktorých je veľká pravdepodobnosť, že budú mať o naše produkty záujem. Ak máte už s predajom úspech a chcete svoje podnikanie otvoriť novým kanálom, Facebook dokáže byť ideálnou platformou. Cielením pomocou publík môžete osloviť nielen ľudí s určitými záľubami alebo demografickými charakteristikami. Môžete cieliť na ľudí, ktorí už u vás mali objednávky alebo objednávku nedokončili. Testovanie vám pomôže rýchlo zistiť čo funguje a ak budete investovať do víťazných reklám, výsledky sa určite dostavia.

Výhody používania Facebooku

Prečo je vlastne Facebook vhodná platforma práve pre vaše podnikanie? Na Slovensku má táto sociálna sieť vyše dva milióny užívateľov. To je obrovské množstvo ľudí. Je vysoká pravdepodobnosť, že čokoľvek predávate alebo ponúkate, vaši zákazníci sú práve tam. Samozrejme, existujú výnimky. Ak napríklad predávate slovenským dôchodcom, inzerovanie na Facebooku môže byť pre vás komplikovanejšie, aj keď staršie ročníky na západe prenikajú na sociálne siete a začínajú tvoriť zaujímave publikum.

Okrem svojej robustnosti, Facebook ponúka iné výhody, oproti ostatným kanálom predaja. Keďže zbiera o užívateľoch obrovské množstvo dát, môžete veľmi presne cieliť na skupiny užívateľov, ktoré sú pre váš biznis zaujímavé.

Facebook taktiež poskytuje jednoduché rozhranie na manažovanie všetkých vašich marketingových aktivít na sieti. Na prvý pohľad sa manažovanie reklám môže zdať odstrašujúce, ale za poslednú dobu sa po užívateľskej stránke sa rozhranie podstatne zmenilo k lepšiemu. Ešte pár rokov dozadu, hlavne v krajinách mimo anglicky hovoriacu zónu, bolo inzerovanie na Facebooku zážitkom. Taktiež v porovnaní s rozhraniami ako Google AdWords je Facebook pre začiatočníkov oveľa jednoduchší.

Ďalšou veľkou výhodou je, že na vstup stačí veľmi malá suma. Môžete minúť len 5€ denne. Len takáto suma je potrebná na spustenie vašich reklám, s ktorými môžete ďalej pracovať. Rýchlo tak dokážete zistiť, ktoré reklamy fungujú a ktoré nie. Keď dokážete reinvestovať peniaze z reklám, ktoré prinášajú zisky naspäť do marketingu, vaše tržby sa budú nabaľovať. Ak sa vám podarí nájsť evergreeny, svätý grál inzercie na sociálnych sieťach, potom budete generovať konverzie s minimálnym úsilím.

Rozšíri vašu bázu, ale nevyrieši vaše problémy

Najlepšie je do inzerovania na Facebooku inzerovať, ak máte overený koncept. Ak už niečo predávate a ľudia o to javia záujem. Na overený koncept, môžete použiť nový kanál zákazníkov. V prípade, že máte problémy predávať, aj napriek tomu, že ľudia už na vaše stránky chodia, potom je pravdepodobné, že budete len vyhadzovať peniaze. Marketing na sociálnych sieťach je ako kohútik na vodu, ktorým môžete otočiť a zvýšiť objem tržieb a predaja, ale len v prípade, ak v rúrkach tečie voda.

Facebook už nie je zdrojom lacných klikov, tak ako kedysi, keď stačilo hrať na čísla s polkilometrovou vstupnou stránkou. Tie časy sú dávno preč. Facebook dosahuje saturáciu reklám. Teraz musíte budovať vzťahy. A o tom sociálne médiá sú. O vzťahoch a väzbách medzi ich jednotlivými účastníkmi. Jednoduché spozorovanie vášho príspevku nestačí. Je časté, že podnikateľ vyskúša zafinancovať príspevky niekoľkými desiatkami alebo stovkami eur a príde k záveru, že platený Facebook pre neho nefunguje.

Treba mať stratégiu. Nerobiť platené reklamy na Facebooku, len preto, lebo som počul, že by som to mal alebo mala robiť. Aj keď máte návštevnosť a ešte neponúkate produkt. Aj keď ešte len budujete svoj zoznam emailov, vždy majte premyslený plán. Pred tým, než si vôbec vytvoríte účet a začnete inzerovať, je treba, aby ste si zodpovedali niekoľko otázok.

Ako teda začať s Facebook marketingom?

Stratégia je základ. Majte jasno v tom, čo budete testovať a ponúkať. Aké produkty? Akú ponuku dám do reklám? Komu budem svoje reklamy a produkty zobrazovať? Kto je moje publikum? Musíte vedieť čo a komu.

Zistite, kto je vaše publikum. Kto má záujem o veci ktoré predávam? Kde sú títo ľudia? Kto sú? Aké knihy čítajú? Ako sa bavia? Čo ich dokáže nadchnúť? Kde sa nachádza váš trhový priestor?

Ak viete, predávate svetre pre psov, ako vyzerá obyčajný zákazník, ktorý si ich k vám chodí nakupovať? Snažte sa takéhoto človeka uchopiť a popísať ho. Keď nájdete vhodné publikum, ktoré bude mať záujem o váš produkt, potom mu môžete vo svojich reklamách ušiť ponuku na mieru. Dostať takého človeka na vaše stránky bude jednoduchšie a existuje vyššia pravdepodobnosť, že minuté peniaze na marketing sa vrátia a ešte niečo navyše zarobia.

Môžete použiť nástroj na analýzu publík, ktorý Facebook poskytuje zdarma. Ak kliknete vo vašom rozhraní na Štatistiky publika, môžete na základe demografie, záujmov, zamestnaní a iných atribútov preskúmať ľudí, ktorí chodia na vaše stránky.

Publiká a cielenie reklám

Rozhranie poskytuje možnosť nahrať zoznam emailov vašich zákazníkov a z tých, ktorí sa nachádzajú na Facebooku vytvoriť vlastné publikum pre cielenie reklám. To taktiež môžete nechať analyzovať, aby ste si vašich zákazníkov lepšie ohmatali. Z takéhoto publika môžete potom vytvárať publiká podobné. Algoritmy zanalyzujú charakteristiky takejto skupiny ľudí a bude vám ponúknutá vzorka užívateľov, podobná ľuďom na vašom zozname. Ak máte veľmi špecifické publikum, hlavne v demografickom rozmere, môžete tak obrovsky rozšíriť cielenie vašich reklám na ľudí podobných vašim zákazníkom.

Postup marketingového cielenia bude potom nasledovný. Ak máte zoznam zákazníkov, alebo ste si pomocou pixelu vytvorili zoznam návštevníkov vašej stránky, máte po ruke veľmi horúce publikum. Publikum ľudí, ktorí nedokončili objednávky je doslova žeravé. To že si od vás nekúpili ešte neznamená, že nemajú záujem. Môžete taktiež užívateľov reaktivovať pomocou prémie alebo zľavy.

Následne môžete vytvoriť trochu chladnejšie publikum. Publikum ľudí podobné zákazníkom, ktorí si od vás už kúpili, alebo len navštívili vaše stránky. Až po vyčerpaní týchto možností môžete začať vaše reklamy cieliť pomocou demografie alebo záujmov.

Cielenie na ľudí, ktorí navštívili konkrétnu stránku sa nazýva remarketing. Je potrebné, aby ste si na stránku nasadili sledovací kód. Takzvaný pixel. Ten tiež prešiel v poslednej dobe transformáciou. Práca s ním a vytváranie publík je teraz nenáročné. Môžete do publík vkladať všetkých ľudí, ktorí navštívili stránky, alebo len tých, ktorí navštívili konkrétne stránky. Konkrétny typ produktu alebo dokonca jednu produktovú stránku. Keď sa remarketing robí rozumne, nepôsobí vtieravo. Naopak, potenciálnym zákazníkom ponúkate to, o čo už v nejakej forme prejavili záujem.

Praktické nastavenie kampaní

Až keď máte svoju stratégiu cielenia a reklamy premyslené, môžete založiť účet a vytvárať kampane. Pri tvorbe kampaní je dôležité správne nastaviť účel kampane, jej marketingový cieľ. Celý proces ponúkania reklám je o algoritmoch. Ak chcete predávať produkty, chcete konverzie, lebo chcete, aby si ľudia vo vašom eshope aj niečo kúpili. Nechcete len návštevnosť. Chcete, aby Facebook zobrazoval reklamy ľuďom u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že ukončia objednávku.

Vytvorte reklamy a zacieľte ich. Nastavte pixel a začnite vytvárať publiká ľudí, ktorí chodia na vaše stránky. Najskôr zbierajte tých, ktorí nerobia nákupy. A tiež zbierajte ľudí na konkrétnych produktoch, ktoré sa osvedčili. Vytvorte rôzne typy reklám. Pamätajte, že pri marketingu na sieťach ako Facebook a AdWords nie sú zlé alebo dobré reklamy. Musíte otestovať, čo na ľudí funguje. Sú reklamy, ktoré spĺňajú vaše ciele a tie ktoré nie. Špatné reklamy a cielenia vypnite, tie ktoré pre vás pracujú, nechajte bežať.

Testujte čo vám sily stačia

Musíte experimentovať. Skúšajte rôzne ponuky. Testujte videá, obrázky, texty a ich kombinácie. Skúste jeden text reklamy s videom a potom ten istý text vyskúšajte s obrázkom. Facebook miluje, keď si zo svojho live videa spravíte reklamu. Ľudia na sociálnych sieťach oveľa lepšie reagujú na videá a obrázky, ktoré nemajú profesionálny tón. Pôsobia v časovej osi príspevkov prirodzenejšie. Ale o tom je sociálny kontext sietí, ktorý veľa inzerentov nepochopilo.

Nezabudnite testovať. Dve najčastejšie chyby vo Facebook marketingu sú, že inzerujete bez premyslenej stratégie a odmietanie testovať. Používajte Power Editor, ktorý vám ušetrí čas, keď budete vytvárať viac variácií reklám. Dajte algoritmom čas, aby mohli vaše reklamy optimalizovať. Tak, ako by ste sa mali vy, aj ony sa rozhodujú na základe relevantných dát. Ak reklamy vypnete po dvoch dňoch, s tým, že nefungujú, potom systém nemal ani čas zistiť čo funguje.

Mnohé firmy zadávajú správu svojich kampaní agentúram, bez toho, aby mali aspoň základné znalosti z filozofie, ako platený marketing na sociálnych sieťach funguje. Stávajú sa potom často obeťou prístupu, ktorý ich seká ako Baťa cvičky. Každé podnikanie je individuálne a inzerovanie na Facebooku vyžaduje jasnú stratégiu a plán. Bez týchto znalostí ale neviete, či veci fungujú správne, či sa nedá robiť niečo viac, prichádzajúc tak o peniaze a trhový podiel.