AdWords Kurz

1 Základy marketingu v Google AdWords

1.1 Ekosystém Google AdWords a jeho výhody
1.2 Ciele, produkty a zákazníci
1.3 Štruktúra AdWords účtu
1.4 Skóre kvality

2 Úvod do Goodle AdWords

2.1 Vytvorenie AdWords účtu
2.2 Rozhranie Google AdWords

3 Kľúčové slová v Google AdWords

3.1 Kľúčové slová
3.2 Cielenie pomocou kľúčových slov
3.3 Plánovač kľúčových slov

4 Vytvorenie a nastavenie kampane

4.1 Kampane
4.2 Cielenie polohy a jazykov kampaní
4.3 Nastavenie rozpočtu a cenovej ponuky
4.4 Nastavenie rozšírení

5 Vytvorenie reklám a reklamných skupín

5.1 Vytvorenie reklamnej skupiny
5.2 Rozvrh a zobrazovanie reklám
5.3 Ako písať texty pre AdWords reklamy
5.4 Vkladanie kľúčových slov
5.5 Reklamy a kľúčové slová v novej skupine
5.6 Nová reklamná skupina a jej manažment
5.7 Dynamické reklamy vo vyhľadávacej sieti

6 Prepojenie Google AdWords s inými službami

6.1 Prepojenie s účtom Google Analytics
6.2 Rozšírenie účtu o adresu z Google Moja firma

7 Prehľady a dáta

7.1 Prehľady
7.2 Sťahovanie a zasielanie prehľadov
7.3 Základné prehľady
7.4 Ponuka prehľadov

8 Konverzie a optimalizácia

8.1 Konverzie
8.2 Návratnosť investícií
8.3 Nastavenie konverzií v AdWordse
8.4 Experimenty
8.5 Experimenty v Google AdWords
8.6 Čo môžeme optimalizovať

9 Kampne a reklamy v Obsahovej sieti

9.1 Obsahová sieť a vytvorenie kampane
9.2 Reklamné skupiny v obsahovej sieti
9.3 Reklamy v obsahovej sieti

10 Remarketing a jeho použitie

10.1 Prečo používať remarketing
10.2 Možnosti remarketingu v Google AdWords
10.3 Remarketingová značka
10.4 Remarketingové zoznamy a pravidlá
10.5 Remarketingová kampaň
10.6 Remarketingové zoznamy v Google Analytics
10.7 RLSA – Remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní

11 Dynamický remarketing

11.1 Čo je to dynamický remarketing
11.2 Informačný kanál AdWords
11.3 Značka dynamického remarkletingu
11.4 Reklamy pre dynamický remarketing